Bedrijfscultuur van Defensie

Bedrijfscultuur van Defensie Image

Bedrijfscultuur van Defensie

Het Nederlandse leger is een overheidsinstelling. In de loop van de jaren is het de tendens dat overheidsinstellingen steeds meer als een gewoon bedrijf zijn gaan functioneren. Dit vertaalt zich in een efficiënte en indien mogelijk winstgevende werkwijze. Defensie bestaat uit verschillende takken, te weten de luchtmacht, landmacht, marechaussee en de mariniers. Voor deze verschillende afdelingen is er ook ondersteunend personeel dat ervoor zorgt dat alle randvoorwaarden om te kunnen functioneren op orde zijn.

Vanuit de burgers wordt er druk uitgeoefend om alle processen inzichtelijk te houden. De uitgaven van overheidsorganisaties worden immers met belastinggeld van de burgers betaald. In een moderne democratie is het wenselijk dat er door de overheid verantwoording wordt afgelegd rondom alle uitgaven. Daarom zijn er ook ontzettend veel regels waar defensie zich aan dient te houden. Omdat het in feite een enorm bedrijf is, is een goed CRM systeem onontbeerlijk. Diverse afdelingen kunnen hierdoor soepel toegang krijgen tot benodigde gegevens met betrekking tot personeel, afspraken, samenwerking met externe bedrijven, etc.

Samenwerking met Defensie is aan Europese regels gebonden en het is van belang om daar als bedrijf goed van op de hoogte te zijn. Defensie kan een opdracht geven en een samenwerkingsverband is voor werkgevers in meerdere opzichten gunstig. Het heeft financiële voordelen en op deze manier werkt een bedrijf mee aan het algemeen welbevinden van ons land. Er worden binnen het leger dan ook steeds vaker flexibele werknemers ingezet, reservisten genaamd. Voor deze reservisten is het over het algemeen een verrijking van ervaring en een gevoel van nuttig zijn voor de maatschappij wat een dergelijke functie aantrekkelijk maakt. De hoeveelheid mensen in de teams en een afwisselende functie kan het overkoepelde proces onoverzichtelijk maken. Een juiste onderlinge communicatie en afstemming van verschillende disciplines is daarbij noodzakelijk. Om alle interne en externe communicatie overzichtelijk te houden, kan er een op maat gemaakt CRM systeem gebruikt worden door defensie.

Defensie heeft een eigen opleidingsinstituut waar militairen worden klaargestoomd voor hun taak in het leger. Hierdoor is de vaste kern van medewerkers bij defensie heel gespecialiseerd opgeleid. Tijdens het trainingsprogramma zullen leraren en begeleiders nauw in contact blijven met de uitvoerende afdelingen zodat de opleiding actueel blijft.

Het steven is om door middel van wijzigingen in de bedrijfscultuur het imago van Defensie te verbeteren. Dit is een langdurig proces, want over het algemeen staat het bekend als een starre en inefficiënte instelling. Onafhankelijke commissies inzetten in geval van geschillen met militairen en in dienst zijnde burgers zou volgens de voorzitter van de militaire vakbond (AFMP) het veranderingsproces in de bedrijfscultuur positief beïnvloeden. Op dit moment worden onderzoeken bij geschillen nog uitgevoerd door interne commissies die er teveel belang bij hebben om bepaalde zaken onder tafel te schuiven. In de toekomst zullen er naar alle waarschijnlijkheid steeds meer regels voor het leger komen die ervoor moeten zorgen dat de bedrijfscultuur productiever en overzichtelijker wordt.

Auteur | jonathan Comments | Reacties uitgeschakeld voor Bedrijfscultuur van Defensie Datum | oktober 25, 2021

categorieën & tags

lovebond-lite