Wat hield het Marshallplan in?

Wat hield het Marshallplan in? Image

Wat hield het Marshallplan in?

Na de Tweede Wereldoorlog lagen sommige Europese landen letterlijk in puin en hele economieën moesten weer opgebouwd worden. Europese landen deden zelf alles om de wederopbouw te bespoedigen. Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland pakten dit succesvol aan en hadden in 1947 alweer een productie op het vooroorlogse niveau. Een jaar later was dit ook het geval met België en Italië. Het vermogen van de verschillende Europese landen om er weer bovenop te krabbelen na vijf jaren oorlog, mag niet onderschat worden. Toch wordt het Amerikaanse Marshallplan vaak als de grote aanjager gezien voor de wederopbouw van Europa.

Totstandkoming van het Marshallplan

Dat wij vandaag de dag een smartphone kunt veroorloven, ook al is het een iPhone refurbished, is mede te danken aan het omvangrijke Marshallplan. Het Marshallplan was een hulpplan vanuit de Verenigde Staten voor de opbouw van het Europese continent. Het was een plan van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, George Marshall. Hiervoor richtte men het ´European Recovery Program´ (ERP) op. Bij de totstandkoming van het plan, stelde de minister de voorwaarde dat alle deelnemende landen met een gemeenschappelijk Europees herstelplan zouden komen. In september 1947 overlegden de 16 voornamelijk West-Europese landen het plan aan Marshall, waarna de Amerikaanse Senaat een akkoord gaf.

Hoe werd het Marshallplan uitgevoerd?

Het Marshallplan bestond uit geld, grondstoffen, goederen en levensmiddelen. Afhankelijk van het project en onderlinge afspraken, werd het bedrag deel als gift gegeven of als lening. De uitvoering vond plaats vanaf 1948 en liep door tot 1951. Totaal was er een bedrag mee gemoeid van 12,4 miljard dollar. Toentertijd een astronomisch bedrag. In de huidige tijd zou dit uitkomen op een bedrag van bijna 150 miljard dollar. Van dit bedrag ging 1,5 miljard naar Duitsland. Hier vielen de hardste klappen. Steden waren platgebombardeerd en de Reichsmark was niets meer waard. Mede door het Marshallplan kon West-Duitsland een nieuwe en sterke valuta invoeren: de Duitse mark.Duitse mark

Het communisme

Dat het Marshallplan een enorme boost heeft gegeven aan de Europese economie én de verdere Europese samenwerking, valt niet te ontkennen. Toch was er nog een reden om de economische vooruitgang van vooral West-Europese landen te ondersteunen. De relatie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie was in rap tempo verslechterd en de koude oorlog lag op de loer. De Verenigde Staten wilden met het plan zorgen voor een sterke buffer tegen de Sovjet-Unie, want diverse Oost-Europese landen waren al onder de invloed van de Sovjet-Unie gekomen.

De Tweede Wereldoorlog vandaag de dag

Educatie over de Tweede Wereldoorlog en het Marshallplan is erg belangrijk. Hoe de huidige Europese samenleving in elkaar zit en werkt, is een rechtstreeks gevolg van deze gebeurtenissen. Daarom is er veel info online te vinden over de Tweede Wereldoorlog, zodat jongeren gemakkelijk onderwijs kunnen krijgen. Een nieuwe iPhone is voor jongeren vaak onbetaalbaar. Een goed alternatief is een iPhone die refurbished is. Deze gebruikte iPhone is waar nodig gerepareerd, schoongemaakt en doet nagenoeg niet onder voor een nieuwe iPhone. Je bent alleen goedkoper uit en zo kun je toch online je informatie opzoeken.

Auteur | jonathan Comments | Reacties uitgeschakeld voor Wat hield het Marshallplan in? Datum | september 14, 2022

categorieën & tags

lovebond-lite