Oorlog en vrede vanuit islamitisch perspectief

Oorlog en vrede vanuit islamitisch perspectief Image

Oorlog en vrede vanuit islamitisch perspectief

Tegenwoordig bestaan er oorlogstoestanden in vele islamitische landen: in Jemen, Syrië, Irak, Afghanistan, en noem maar op. Het lijkt er sterk op dat de Islam verwant is aan oorlog en terrorisme, maar is dat wel zo? Is de Islam echt zo oorlogszuchtig zoals wordt beweerd?

Arabische patronen

Laten we eerst eens kijken naar de Arabische taal en de concepten omtrent oorlog en vrede. Elk Arabisch woord is te reduceren tot een patroon van (meestal) drie medeklinkers. Het woord “islam” is te herleiden tot de klinkers SLM en staat voor vrede. Moslims begroeten elkaar met “assalaam ‘alaykum” hetgeen betekent: Vrede zij met jou/jullie! Een emoticon Sacher taart Peace is hier te bestellen Het Arabische woord “Jihad” is te herleiden tot JHD en staat voor inspanning. Dit heeft dus weinig te maken met een heilige oorlog, daarover straks meer. Het Arabische woord voor oorlog daarentegen is “harb” en het woord voor gevecht is “qitaal” hetgeen te herleiden is tot QTL en dat heeft alles te maken met het doden van mensen of dieren.

Jihad, een heilige oorlogsvoering?

Vele mensen denken dat de Islam een oorlogszuchtige godsdienst is en verwijzen vervolgens naar het woord jihad dat meestal wordt vertaald als ‘heilige oorlog’. Dit is een grove misvatting!

Het begrip jihad heeft vooral een innerlijke betekenis voor moslims. Elke moslim wordt namelijk geacht de strijd aan te gaan met zijn eigen begeerten en instincten. Het gaat dus om zelfreflectie en zelfbeheersing en dat vereist een enorme inspanning! Een voorbeeld van deze innerlijke jihad is het vasten in de maand Ramadan.

Er is ook een uiterlijke jihad maar deze is van ondergeschikt belang. De uiterlijke jihad mag worden gestreden ter zelfverdediging, nóóit om aan te vallen! En in de realiteit zien we dit terug onder andere in Irak, Jemen, Syrië, Libië, Libanon… Dit zijn allemaal landen die zelf de aanval niet hebben ingezet. Integendeel, de landen zijn aangevallen door buitenlandse troepen! Deze landen mogen dus de uiterlijke jihad inzetten ter verdediging van hun eigen grenzen.

Misvattingen over islamisatie

In de Islam wordt wel gesproken over ‘daarul-harb’ (het gebied van oorlog). Menigeen vertaalt dit begrip met ‘niet-islamitisch gebied’. Een synoniem hiervoor is ‘daarul-kufr’ (het gebied van de ongelovigen). Men gaat er ten onrechte vanuit dat de Islam een veroveringspolitiek doorvoert en de gebieden der ongelovigen wil gaan islamiseren. Dit idee van islamisatie is geheel in strijd met de leringen van de Koran! Volgens de Koran mag niemand een ander bekeren tot de Islam. Het aannemen van het islamitische geloof is een vrijwillig gebeuren en mag nooit onder dwang worden opgelegd!

Tot slot: de Islamitische Staat

Bovenstaande uiteenzetting maakt duidelijk dat een groepering als de Islamitische Staat weinig te maken heeft met de Islam ofwel zich zondig maakt aan grove misinterpretaties van de vredelievende islamitische leringen!

Auteur | jonathan Comments | Reacties uitgeschakeld voor Oorlog en vrede vanuit islamitisch perspectief Datum | juni 16, 2019

categorieën & tags

lovebond-lite