De historie van oorlogen

De historie van oorlogen Image

De historie van oorlogen

Helaas is het een onderwerp wat soms niet uit de weg is te gaan. Oorlogen hebben onze geschiedenis deels gevormd. Op de meeste plaatsen ter wereld wordt inmiddels volledig in vrede geleefd en is dit allemaal niet meer aan de orde. Helaas is dit op andere plaatsen wel weer heel anders. Oorlogen zijn er nog steeds net als de dreiging voor nieuwe conflicten. Voorlopig lijkt hier door bepaalde tegenstellingen in de wereld nog even geen einde aan te komen.

Recentelijk laaide de discussie in Nederland keer op keer weer op. Er wordt steeds minder geld in defensie gestoken, tot het punt dat men in de landmacht zelfs voor iedere schoen zelf moet betalen. De vraag steekt de kop op of dit wel zo verstandig is. Want mocht er een keer iets gebeuren dan is het leger steeds minder voorbereid op wat er eventueel komen gaat. Het lijkt totaal niet aannemelijk dat er iets dergelijks op korte termijn zal gebeuren in Nederland of Europa, maar als dit wel zo is kan het geen kwaad een leger te hebben wat tot in de puntjes is voorbereid. Zelfs in de tweede kamer worden hier af en toe vragen over gesteld of debatten over gevoerd.

Op andere plaatsen in de wereld zijn er dingen gaande die voor deze tijd eigenlijk niet normaal zijn. at landen of bepaalde groepen van verschillende religies of achtergronden om allerlei redenen nog altijd met elkaar overhoop ligeen is natuurlijk verschrikkelijk. De vraag is echter wat hieraan te doen is. Want zolang geen van beide partijen ook maar een millimeter wil toegeven lijkt er weinig hoop op het oplossen van bepaalde benarde situaties. Andere landen proberen hier vaak bij te helpen maar dit wil niet altijd een uitkomst bieden.

Toch is er in vergelijking met een lange tijd geleden wel vooruitgang geboekt. Sommige oorlogen vonden nog niet eens heel lang geleden plaats, al lijkt dit misschien wel zo. Dat men ervan geleerd heeft blijkt echter wel. Door betere regels en afspraken te maken moeten zulke situaties in de toekomst voorkomen worden. In de Westerse wereld is het dan ook niet te verwachten dat er nog snel een grote oorlog zal plaatsvinden. Al leven bepaalde landen nog altijd op gespannen voet met elkaar.

Maatregelen die geruime tijd geleden zijn genomen zijn nog altijd van kracht. Voor burgers van bepaalde landen maakt dit reizen bijvoorbeeld niet al te makkelijk. In een aantal landen en gebieden moeten zij een visum hebben of zij mogen hier zelfs helemaal niet komen. Dit is echter wel in het leven geroepen om te zorgen dat problemen zich niet herhalen. Alleen de toekomst kan echt uitwijzen of dit daadwerkelijk zo zal zijn, al zijn de vooruitzichten goed en worden die alsmaar beter.

Auteur | admin Comments | Reacties uitgeschakeld voor De historie van oorlogen Datum | september 30, 2018

categorieën & tags

lovebond-lite