Wereldoorlog

Wereldoorlog Image

Wereldoorlog

Als het gaat om een wereldoorlog, betekent dit dat de oorlog betrekking heeft op meerdere landen. Meestal zijn hier ook machtige en sterke landen bij betrokken en wereldwijd heeft men nadelige gevolgen van deze oorlog.

In onze geschiedenis kennen we twee eerdere wereldoorlogen, deze hebben plaats gevonden in de eerste helft van de twintigste eeuw:

  • De Eerste Wereldoorlog, duurde van 1914 tot 1918
  • De Tweede Wereldoorlog, duurde van 1939 tot 1945

Voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, noemde men de Eerste Wereldoorlog ‘de Grote Oorlog’. Pas bij de Tweede Wereldoorlog, werd de term wereldoorlog gebruikt. Toch stamt deze term waarschijnlijk al uit het begin van de 20e eeuw, mogelijk een vertaling van de Duitse term Weltkrieg.

Winston Churchill noemde de Zevenjarige Oorlog al een wereldoorlog, vanwege het internationale karakter. Dit conflict werd namelijk niet alleen in Europa uitgevochten, maar ook in de koloniën op het Amerikaanse continent. In dat geval zouden de Dertienjarige Oorlog en de Spaanse Successieoorlog ook wereldoorlogen zijn, ook deze oorlogen werden niet alleen in Europa uitgevochten.

De eerste wereldoorlog

Aan deze oorlog deden veel landen mee, zoals het Koninkrijk Italië, het Duitse Keizerrijk, het Ottomaanse Rijk, Oostenrijk-Hongarije, België, Amerika, Rusland, Frankrijk en Brittannië. Hij werd in eerste instantie ‘de grote’ of ‘de loopgravenoorlog’ genoemd. Nederland deed niet mee aan deze oorlog. Eigenlijk was deze oorlog een gevolg van rijkere tijden. Het ging veel beter met veel landen en er werden steeds meer nieuwe uitvindingen gedaan. De mensen werden ook nationalistischer en vonden hun eigen land het beste land. Er werden verbonden gesloten en r werd een wapenwedloop gestart en nieuwe oorlogstactieken uitgevonden. Een kleine ruzie kreeg grote gevolgen.

De Tweede Wereldoorlog

Dit was een grote oorlog tussen de geallieerden en de asmogendheden. De asmogendheden waren de landen die streden tegen de geallieerden. De kern hiervan bestond voornamelijk uit een alliantie, tussen Duitsland, Italië en Japan. De geallieerden waren Amerika, Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Rusland, Canada en Nederland. Een oorlog die dus ook ver buiten Europa plaats vond. Uiteindelijk wonnen de geallieerden.

De Derde Wereldoorlog

Er is al paar keer een dreigende fase geweest voor een Derde Wereldoorlog. Vooral tijdens de Koude Oorlog was men hier bang voor. De grote vraag is of dit dan uitmondt in een kernoorlog met een nucleaire catastrofe.

Auteur | jonathan Comments | Reacties uitgeschakeld voor Wereldoorlog Datum | september 21, 2018

categorieën & tags

In Oorlog

lovebond-lite